Bezárás

Helyszíni állásinterjú (HU-DE)

Ápolónői állásinterjú- német-magyar

Nézzük csak, hogy is néz ki egy állásinterjú pl. egy ápoló/gondozó esetében. Számba vesszük a lehetséges kérdéseket és az erre adható esetleges válaszokat. (Németül és magyarul) A válaszminták segítségével Ti is összeállithatjátok a saját bemutatkozásotokat, ill. fel tudtok készülni azokra a kérdésekre amelyek nagy valószínűséggel előkerülnek majd az állásinterjú során.

Interjúkérdések - válaszok (ápoló)

1. Erzählen Sie etwas über sich; woher kommen Sie?, ob Sie Familie haben? (Meséljen magáról, honnan érkezett, van-e családja?)

Ich bin ....Jahre alt. Ich lebe mit meiner Familie in einer Grosstadt/Kleinstadt/Dorf in Ungarn. (Én ... éves vagyok. A családommal egy nagyvárosban/kisvárosban/ faluban élek Magyarországon)

Ich habe keine/1/2 Kinder. (Nincs/van 1/2 gyerekem)

Sie ist/sind ... Jahre alt. (Ők ... évesek)

Sie gehen in der Volkschule/Gimnasium. (Általános iskolába/gimnáziumba járnak.)

Versio 1: Ich bin geschieden, lebe mit meinem Kind.(Elvált vagyok, a gyerekemmel élek)

Versio 2:  Mein Mann hat derzeit keine Stelle. Das Unternehmen, wo er vorher gearbeitet hat existiert nicht mehr.(A férjem jelenleg nem dolgozik, a vállalkozás ahol korábban dolgozott megszünt)

Versio 3:  Mein Mann arbeitet als Verkäufer/Bodenleger. (A férjem eladóként/parkettázókent dolgozik.)

Ich bin ausgebildete Krankenschwester/Pflegerin, seit x Jahren arbeite ich in der Gesundheitswesen. (Szakképzett nővér/gondozó vagyok, ...éve dolgozom az egészségügyben)

Während meine Werdegang habe ich in verschiedenen Bereiche der Gesundheitswesen Erfahrungen gesammelt. (A pályafutásom alatt az egészségügy különböző területeiben gyűjtöttem tapasztalatokat.)

Ich habe in Krankenhäusern und auch in eine Pflegeheim gearbeitet. (Kórházakban és egy idősekotthonban is dolgoztam.)

Ich bin eine offene und positivdenkende Person. (Én egy nyitott és pozitivan gondolkodó ember vagyok.)

Gehe offen auf die Menschen zu. (Nyitottan kezdeményezek az embereknél.)

Ich mache nicht nur die pflegerische Tätigkeiten gern, ich führe gerne auch Gespräche mit den Patienten oder mit der Angehörigen. (Nem csak az ápolási tevékenységeket csinálom szívesen, hanem szívesen beszélgetek a betegekkel, vagy a hozzátartozóikkal is.)

Ich mag den Umgang mit den Kranken, meine offene Art kommt bei der Patienten gut an. (Szeretek a betegekkel tevékenykedni, a közvetlen stílusomra a betegek jól reagálnak)

Ich habe auch meine Kolleginnen gern, es fehlt mir schwer meine derzeitige Stelle zu verlassen, ich habe aber andere Pläne.(Kedvelem a kollégáimat is, nehezemre esik a mostani állásomat otthagyni, de más terveim vannak.)
 
Ich möchte in Deutschland in meinem Beruf arbeiten. (Németországban a hivatásomban szeretnék dolgozni.)

Es wäre für mich eine gute berufliche Herausforderung. (Ez egy jó szakmai kihívás lenne a számomra)

Ich möchte auch meine Sprachkenntnisse verbessern, hier hätte ich Möglichkeit dazu. (A nyelvismeretemet is szeretném fejleszteni, erre itt lenne lehetöségem)


2. Warum wollen Sie gerade in Deutschland arbeiten? (Miért szeretne Németországban dolgozni?)

Ich habe einige Freunde, die in Deutschland leben, wir haben sie schon mehrmals besucht. (Több barátunk is van, aki Nemetországban él, többször meglátogattuk már őket.)

Das Land und die deutsche Mentalität gefehlt mir sehr gut, ich könnte mir meines Leben hir vorstellen. (Az ország és a német mentalitás nagyon tetszik nekem, el tudnám itt képzelni az életemet.)
Unsere Freunde könnten uns auch beim Integration helfen. (A barátaink a beilleszkedésben is segíteni tudnának.)


3. Wer kümmert sich um die Kinder/das Kind jetzt, dass Sie hier sind? (Ki foglalkozik a gyerekekkel/gyerekkel most, hogy ön itt van?)

Versio 1:  Mein Kind ist schon gross, er versorgt sich selber.(A gyerekem már nagy, ellátja magát.)
 
Während der Woche woht er in einem Studentenheim, am Wochenende kommt er nach Hause. (Hét közben kollégiumban van, hétvégen jön haza.)

Versio 2:  Wir leben mit den Grosseltern zusammen, sie sind grosse Hilfe für uns. (Együtt lakunk a nagyszülőkkel, ők nagy segítségek a számunkra)
 
Sie sind beide Rentner, so ist es möglich, dass mein Mann und ich beide arbeiten gehen können. (Mind a ketten nyugdijasok, így lehetséges, hogy a férjem és én is dolgozni tudunk menni.)
 
Die Grosseltern versorgen die Kinder sehr gut. (A nagyszülők nagyon jól ellátják a gyerekeket.)


4.Erzählen Sie kurz über Ihren beruflichen Werdegang. (Beszéljen röviden az eddigi szakmai pályájáról.)

Ich arbeite seit x Jahren in der Gesundheitswesen. (x éve dolgozom az egészségügyben.)

Meine Schulabschlüsse habe ich in Ungarn gemacht. (Az iskoláimat Magyarországon végeztem.)

Nach meinem Ausbildung habe ich ... Jahren in einem Krankenhaus in .... Stadt auf der ... Station gearbeitet. (A végzettségem megszerzése után ...évet a .... városi korház .... osztályán dolgoztam.)

Berufbegleitend habe ich Hochshulausbildung als Diplomkrankenschwester/ Ausbildung als Röntgenassistentin gemacht.(Munka mellett elvégeztem a főiskolát diplomás ápoló szakon/röntgenasszisztens képesítést szereztem.)

Nachher war ich als (Assistentin/Fachpflege) auf der ... Station ... Jahre tätig bis mein Kind auf der Welt kam. (Ezt követően mint asszisztens/szakápoló tevékenykedtem ... osztályon ....évet, a gyermekem születéséig.)

Mit meinem Kind blieb ich 3 Jahre zu Hause. (Három évet maradtam otthon a gyermekemmel.)

Nachher war ich ... Jahre lang im Bereich (z.b. Neurologie)....tätig, später sammelte ich Erfahrungen in der (z.b. Altenpflege/Labor). (Ezt követően ... évet a neurologia... területen tevékenykedtem, késöbb tapasztalatokat szereztem pl. az idősgondozásban/laborban)

Zwischen 2004 -2005 pflegte und betreute ich meine Oma/Opa zu Hause. (2004 - 2005 között a nagymamámat/nagypapámat ápoltam, gondoztam otthon.)

Derzeit arbeite ich auf der ... Station, bin ich aber geleichzeitig auf der Suche nach eine neue Beruflichen Herausforderung, deswegen möchte ich in Deutschland als Krankenschwester/Pflegehelfer arbeiten. (Jelenleg a ... osztályon dolgozom, de ezzel egyidőben új kihivást keresek a szakmámban, ezért szeretnék Németországban mint nővér/segédápoló dolgozni.)
 
5. Beschreiben Sie uns Ihre jetzige Aufgabe. (Írja le a mostani feladatait, feladatkörét.)

Zu meinen Aufgaben gehören die Planung und Durchführung der Grund -, und Behandlungspflege. (A feladataim közé tartozik az alap és a szakápolás tervezése és végrehajtása.)
 
So wie Körperpflege, Blutduck messen, Blutzucker messen, Harnkatheter anlegen. (Úgy mint testápolás, vérnyomás és vércukor mérés, katéterezés.)

Erheben der Pflegeanamnese. (Az ápolási anamnézis felvétele.)

Führen der Pflegedokumentation. (Az ápolási dokumentáció vezetése.)

Psychise Betreung der Kranken und deren Angehörige. (A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése, gondozása.)
 

6. Warum sind Sie Krankenschwester/ Altenpflegerin geworden? Was gefehlt es Ihnen in diesem Beruf? (Miért lett nővér/idősgondozó, mi tetszik önnek ebben a szakmában?)

Der Umgang mit betagten/kranken Menschen macht mir Freude. (Az idős/beteg emberekkel való foglalkozás örömet okoz nekem.)

In diesem Beruf kann ich meine Einfühlungsvermögen gut einsetzen. (Ebben a szakmában a együttérzésem, empátiám jól tudom hasznosítani.)


7. Welche Ihren Stärken können Sie bei Ihrer Arbeit als Krankenschwester/Pflegehelfer einsetsen? (Melyek azok az erősségei amelyeket a munkája során mint nővér/gondozó fel tud használni?)

Ich habe langjahrige Berufserfahrung in dem Bereich Altenpflege/Krankenpflege, körperlich und psychis bin ich belastbar. (Több éves tapasztalatom van az idösápolás/betegápolás területén, fizikailag és phichésen is terhelhetö vagyok.)

Ich bin Lern - und Veränderungsbereit. (Kész vagyok a tanulásra és a változásokra.)

Ich arbeite gerne in Team, ich kann aber auch selbständig gut arbeiten. (Szívesen dolgozok csapatban, de önállóan is jól dolgozom.)

Ich arbeite zuverlässig und exakt. (Megbízhatóan és pontosan dolgozom.)

Ich kann mit der Kritik gut umgehen. (Jól tudom kezelni a kritikát.)

Ich kann mich in neue Themenfelder schnell einarbeiten. (Gyorsan be tudom magam dolgozni az új témákba.)

Ich kann Priorität setzen und zielorientiert arbeiten. (Prioritásokat tudok felállítani és célorientáltan dolgozni.)

Die neues Wissen kann ich schnell umsetzen. (Az újonnan tanultakat gyorsan át tudom ültetni a gyakorlatba.)


8. Was sind Ihre Schwächen? (Melyek az ön gyengéi?)

Ich bin mit dem Arbeitssystem in Deutschland noch nicht vertraut. (A német munkarendszert még nem ismerem.)

Meine Sprachkenntnisse soll gebessert werden. (Az idegennyelvismeretemet javítanom kell.)


9. Was ist für Sie in der Pflege wichtig? (Mi az ön számára fontos az ápolásban?)

Der Patient soll in der Mittelpunkt stehen. (A páciensnek kell a középpontban álnia.)

Jede Patient soll nach seinen Bedürfnisse betreut-, und gepflegt werden. (Minden páciens a saját szükségletei szerint kell, hogy gondozva-, ápolva legyen.)

Für mich ist die individuelle Pflege sehr wichtig, die auch nach standard durchgeführt werden soll. (Számomra a személyre szabott ápolás nagyon fontos, amit a szakmai standartnak megfelelöen kell végrehajtani.)
 


10. Pflege ist schwere Arbeit, auch körperlich. Kommen Sie damit zu Recht? (Az ápolás fizikailag is nehéz munka, tudja ezt kezelni?)

Ich jogge/mache Yoga/gehe Wandern regelmässig. Dabei kann ich mich ausschalten und mich auch körperlich entspannen. (Futok, jogázok, turázok rendszeresen, eközben ki tudok kapcsolni és testileg is ellazulok.)

11. Wie beurteilen Sie Ihre Sprachkenntnisse? Könnten Sie mit Ihrem Sprachwissen bei uns eine Qualitätsarbeit leisten? (Hogyan ítéli meg a nyelvtudását, biztositani tudna ön ezzel a nyelvtudással nálunk egy minőségi munkát?)

Ich lerne die Deutsche Sprache seit..... Jahre. (....éve tanulom a német nyelvet.)
 
Ich verstehe viel, ich kann mich aber nicht immer richtig ausdrücken. (Sokat értek, de nem mindig tudom magam helyesen kifejezni.)

Ich könnte die alltägliche Aufgaben in meinem Beruf auf eine gute Nivo leisten. (A hétköznapi feladataimat a munkámban jó színvonalon el tudnám látni.)

In einem deutschsprachigen Umgebung könnte ich aber schnell grosse Vorschritte machen, während dem Arbeit könnte ich mich ständig weiter entwickeln. (Egy német nyelvi környezetben gyorsan tudnék előrelépéseket tenni, a munka során folyamatosan tudnám magam tovább fejleszteni.)
 
Szerző: Sz.F.J.

A FELKÉSZÜLÉS-ről létrehoztunk egy külön Facebook oldalt, ahol folyamatosan olvashatja a legújjabb  cikkeket a célkitűzés, motiváció,  önéletrajz és állásinterjú témákról : https://www.facebook.com/felkeszulesnemetmunka