Bezárás

Telefonos interjú (HU-DE)

Telefonos állásinterjú németül

Ne féljünk a TELEFONÁLÁSTÓL NÉMETÜL
Állásinterjú időpontegyeztetés telefonon

Ha a pályázatunkra pozitív választ kapunk, akkor hurrá, tetszett a munkaadónak az önéletrajzunk és a motivációs levelünk. Mit tegyünk, ha a válasz e-mailben azt kéri tőlünk a (leendő) munkaadónk, hogy hívjuk fel időpontegyeztetés céljából? A telefonálást nem igen tudjuk megúszni, biztosak lehetünk benne, hogy ezzel a nyelvtudásunkat is "tesztelni" akarják.
Szóval nem marad más, mint telefonálni. Ne ijedjünk meg ettől sem, nézzük, hogy is nézhet ki egy ilyen telefonbeszélgetés és időpontegyeztetés. (Németül és magyarul.)

Kicseng... (jaaaajj)
A cég hiváskezelője jelentkezik:
>> Unsere Leitungen sind zurzeit alle besetzt. Sie werden aber sogleich, wie möglich bedient. Bitte warten.
Az összes vonalunk foglalt jelenleg. Amint lehetséges lesz kiszolgáljuk. Kérem várjon.
>> Alle unsere Mitarbeiter sind zurzeit belegt/besetst. Bitte legen Sie nicht auf, Sie werden gleich verbunden.
Jelenleg minden munkatársunk foglalt. Kérem ne tegye le, azonnal továbbkapcsoljuk.

Egy alkalmazott jelentkezik:
>> Firma Rosamond Isabella Schmidt am Apparat. Was kann ich für Sie tun?
Rosamond vállalat. Isabella Schmidt a vonalban. Miben segíthetek önnek?

Bemutatkozás:
- Guten Tag, mein Name ist Bela Kiss. Könnte ich bitte mit Herr Oser reden?
Jó napot, a nevem Kiss Béla. Beszélhetnék Oser úrral?
- Guten Tag, ich heisse Bela Kiss. Ich möchte gerne mit Herr Oser reden. Ist er im Haus? Könnten Sie mir verbinden?
Jó napot, Kiss Bélának hívnak. Oser úrral szeretnék beszélni. Bennt van? Tudná nekem kapcsolni?
-Hallo, hier spricht Bela Kiss. Könnte ich bitte den Abteilungsleiter sprechen? Ist Herr Oser derzeit zum sprechen?
Halló itt Kiss Béla beszél. Beszélhetnék kérem Oser úrral? Lehet vele jelenleg beszélni?

Kérdés a hivásunk tárgyáról:
>>Darf ich Sie fragen worum es geht?
Megkérdezhetem miről van szó?
>>Darf ich Sie fragen was ist der Grund Ihrem Anruf?
Megkérdezhetem milyen ügyben telefonál?
>>Worum handelt es sich? Ich kann Ihnen vielleicht auch weiter helfen.
Miről lenne szó? Talán én is tudnék önnek segíteni.

A hivásunk oka:
- Ich rufe Sie an, weil...
Azért hívom, mert...
- Ich rufe Sie aus folgendem Grund an:......
A következő okból telefonálok....
- Ich habe Ihnen/für die Firma meine Bewerbungsunterlagen geschickt. Von Herr Oser habe ich darauf ein Mail erhalten/bekommen; ich sollte mich bei ihm telefonisch melden, um ein Vorstellungsgespräch Termin ausmachen/vereinbaren.
Elküldtem önöknek a pályázatomat, Oser úrtol kaptam erre egy válasz e-mailt, miszerint jelentkezzek nála telefonon, interjúidőpont egyeztetés céljából.
- Wir sind mit Herr Oser dabei geblieben, dass ich mich bei ihm melde, um ein Termin zum Vorstellungsgespräch zu ausmachen.
Oser úrral abbban maradtunk, hogy jelentkezek nála, egy interjúidőponttal kapcsolatban.

Ha nem jó helyen járunk:
>>Bei mir sind Sie aber fallsch. Ich verbinde Sie weiter, bitte bleiben Sie dran.
Nálam nem jó helyen jár, továbbkapcsolom, kérem tartsa a vonalat.

- An wen sollte ich mich wenden? Wer ist für Personalsachen zuständig?
Kihez forduljak? Ki a személyzeti ügyekért felelős (személy)?
>>Ich weiss nicht wer Sie zu mir verbunden hat, ich verbinde Sie weiter, wir sind nicht zuständig.
Nem tudom ki kapcsolta hozzám, én tovább kapcsolom, mi nem vagyunk illetékesek.

- Dann bin ich leider fallsch verbunden worden. Könnten Sie mich weiter verbinden? Ich möchte nämlich mit Herr Oser reden.
Úgy látszik rossz helyre kapcsoltak. Tovább tudna kérem kapcsolni, Oser úrral szeretnék beszélni.

>>Alles klar. Da sind Sie bei mir richtig.
Minden világos. Jó helyen jár.

Akit hívtunk, nem elérhető:
>> Herr Oser hat gerade ein Gespräch. Könnten Sie eventuell nach eine halbe Stunde nochmal anrufen?
Oser úrnak jelenleg tárgyalása van. Fel tudná őt még egyszer fél óra múlva hívni?
>>Herr Oser ist derzeit nicht im Haus.
Oser úr jelenleg nincs bent.
>>Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen?
Szeretne esetleg egy üzenetet hátrahagyni?
>>Soll ich ihm etwas ausrichten?
Átadhatok neki valammit? (Üzenetet)

-Könnte ich eine Nachricht hiterlassen?
Hagyhatok neki üzenetet?
- Ich melde mich später wieder.
Később újra jelentkezem.
- Ich probiere ihn später anzurufen/erreichen.
Megpróbálom később újra felhívni/elérni.
- Ich rufe später noch mal an.
Később telefonálok újra.
- Sagen Sie ihm bitte, dass ich angerufen habe und dass ich mich später noch mal melde.
Mondja neki kérem, hogy hívtam és hogy később jelentkezem újra.
- Könnte er mich zurückrufen? Er hat meine Nummer, es steht in meinen Unterlagen drinn.
Vissza tudna esetleg ő hívni engem? A számom a pályázati anyagomban található.

>>Ich werde es ausrichten.
Átadom neki.
>>Ich sage ihm Bescheid, dass er Sie anrufen soll.
Megmondom neki, hogy hivja fel önt.

Valamit nem értünk:
- Wie bitte? Wie haben Sie es gesagt? Ich kann Sie nur ganz leise hören.
Tessék? Hogy mondta? Csak nagyon halkan hallom önt.
- Ich höre ganze Zeit/ständig so ein Rauschen in der leitung.
Egész idő alatt/folyamatosan valami sistergést hallok a vonalban.
- Hier bin ich ja wieder in der Leitung. Die Verbindung ist unterbrochen.
Megint itt vagyok a vonalban. Megszakadt a vonal.
- Können Sie mich hören?
Hall engem?
- Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Könnten Sie es bitte noch einmal wiederholen?
Nem értettem önt teljesen. Meg tudná ezt kérem ismételni még egyszer?
- Könnten Sie es bitte etwas langsamer wiederholen? Ich bin mir nicht sicher,ob ich Sie richtig verstanden habe.
Meg tudná ezt kérem még egyszer lassabban ismételni? Nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem önt.
-Also Herr Oser kommt erst morgen zurück? Habe ich es so richtig verstanden?
Szóval Oser úr csak holnap jön visza. Jól értettem ezt?
- Könnten Sie bitte die Telefonnummer/Nebenstelle/ Durchwahl von Herr Oser in einzelnen Ziffer sagen?
Tudná kérem Oser ur telefonszámát/mellékét egyenként mondani?
- Wie war nochmal die letzte Nummer bitte?
Hogy szól az utolsó szám?

Ha akit hívtunk, éppen elfoglalt:
>> Die Zeitpunkt ist gerade nicht günstig, könnten Sie mich später anrufen?
Az időpont most nem alkalmas, vissza tudna hívni később?
>>Ich bin gerade bei einem Gespräch, rufen Sie mich bitte später zurück.
Éppen egy megbeszélésen vagyok, hÍvjon vissza kérem később.
>>Würden Sie sich bitte kurz fassen? Ich habe nur ein paar Minuten Zeit.
Össze tudná kérem röviden foglalni? Csak pár percem van.

Időpont egyeztetés:
>>Wann wäre für Sie es passend/günstig zu einem Vorrstellungsgespräch? Wann könten Sie nach Deutschland fahren?
Mikor lenne az ön számára jó/alkalmas egy állásinterjúra? Mikor tudna Németországba utazni?
>>Bleiben Sie bitte dran, ich schaue meine Kalender...
Maradjon kérem a vonalban, megnézem a naptáromban...
>> Ich würde vorschlagen: am 30. August. Ist es für Sie recht?
Javasolnám: 30. Augusztus.

- Ich notiere es. Also am 30. August. Und in welche Uhrzeit?
Már írom is, tehát  augusztus 30. és hány órakor?

>>Um Zehn (10), wenn es auch für Sie richtig ist.
Tízkor, ha ez önnek is megfelel.

- An dem Tag kann ich leider nicht (bei Ihnen sein). /An dem Tag bin ich leider verhindert. /Diese Termin würde für mich leider nicht wirklich optimal.
Ezen a napon sajnos nem tudok (ott lenni)./Ezen a napon sajnos akadályozva vagyok. /Ez az időpont nem lenne egészen optimälis a számomra.

>> Wir können dabei bleiben: ...
Maradhatunk abban, .....

- Ich kann mich an Sie anpassen. Ich habe jetzt längere Zeit frei.
Alkalmazkodni tudok önhöz. Most hosszabb ideig szabad vagyok.

További kérdések:
- Ich hätte noch eine Frage an Sie:.....
Lenne meg egy kérdesem önhöz.
- Darf ich noch etwas fragen?
Szabad meg valamit kérdeznem?
Ich wollte Sie noch fragen: ....
Meg akartam meg kérdezni:...
- Welche Unterlagen soll ich mitnehmen? Sind solche Dokumente die noch Sie von mir brauchen würden?
Melyik iratokat vigyem magammal? Vannak olyan dokumentumok, amelyekre szüksége lenne még tölem?

>>Bringen Sie bitte alle Ihre originale Unterlagen, Zeugnisse, Referenzen, die Anerkennung, falls es schon zu vorhanden ist.
Hozza kérem magával az összes eredeti dokumentumát, bizonyitványokat, ajánlásokat, az elismertetést, amennyiben ez már rendelkezésre áll.

Elköszönés:
- Danke für Ihre Hilfe. Also am 30. August um Zehn (10) Uhr bin ich bei Ihnen. Auf Wieder hören!
Köszönöm a segítséget. Tehát augusztus 30- án ott vagyok önnél. Viszont hallásra.
 
Szerző: Sz.F.J.
A FELKÉSZÜLÉS-ről létrehoztunk egy külön Facebook oldalt, ahol folyamatosan olvashatja a legújjabb  cikkeket a célkitűzés, motiváció,  önéletrajz és állásinterjú témákról : https://www.facebook.com/felkeszulesnemetmunka